Konkurencja – jak z nią współpracować?

konkurencja_voal_sukces_firma

Konkurencja – proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

Współpraca z konkurencją? Na pierwszy rzut oka wygląda jak kiepski żart. Lecz taka współpraca jest nie tylko możliwa, ale i bardzo opłacalna. Współpraca z konkurencją pozwoli zbudować lepszy wizerunek firmy tj. najważniejszą rzeczą jest zwiększenie liczby odbiorców, by jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej firmie.

W biznesie stosuje się całkiem sporo form współpracy z innymi firmami. Jedna z najbardziej skuteczną formą jest wzajemna rekomendacja firm. Taka metoda sprawdza się zarówno we współpracy pomiędzy firmami z różnych branż, jak i przy współpracy firm z tej samej branży.

Kolejną formą współpracy między firmami są organizacje i stowarzyszenia branżowe. Może to być korzystne ze względu na to, że zrzeszone firmy mogą łatwiej realizować wspólne inicjatywy na rzecz danej branży czy też walczyć o uchwalenie prawa korzystniejszego dla tej branży. Również członkowie mają możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy w tej dziedzinie.

Bardziej zorganizowaną formą współpracy pomiędzy konkurencjami jest koopetycja, czyli jednoczesna współpraca i rywalizacja pomiędzy konkurentami. Polega na tym, że rywalizujące firmy w pewnym zakresie podejmują ze sobą współpracę i wzajemnie korzystają ze swoich zasobów. Idealnym przykładem jest Philips i Zelmer, są konkurentami, ale jednocześnie współpracują ze sobą przy produkcji maszynek do mięsa.

Inną formą współpracy pomiędzy konkurującymi firmami są klastry, czyli geograficzna koncentracja firm, z tych samych lub podobnych branż.

Współpraca z konkurentami biznesowymi może przynieść firmie realne korzyści. Więc, warto pomyśleć o przyszłości własnej firmy i dla większego bezpieczeństwa wszystkich współpracujących firm podpisać umowę, która określa szczegółowe zasady współpracy oraz czas jej trwania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest