Tłumaczenia
Przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (1125 znaków/strona) – to szczególny rodzaj tłumaczeń wykonywane są głównie na potrzeby urzędów państwowych (np. USC, Wydział Komunikacji), sądów, prokuratur, szpitali.
Tłumaczenie przysięgłe zawsze obowiązkowo musi być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, który uzyskał uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wpisany jest na listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie przysięgłe ma moc urzędową i za ewentualne powstałe w tłumaczeniu błędy odpowiedzialność ponosi tłumacz, którego pieczęć widnieje na dokumencie.
Tłumacza przysięgłego obowiązuje zachowanie poufności, co do treści tłumaczonych dokumentów. Nie może on udostępniać tłumaczenia osobom trzecim. Tłumaczenia przysięgłe zawsze wymagają poświadczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego.
Do tłumaczeń przysięgłych zaliczają się także m.in tłumaczenia podczas czynności notarialnych, są to tłumaczenia ustne wykonywane pod przysięgą.

Oferta specjalna:

Formularz