Poszukiwanie genealogiczne na zlecenie – czy warto?

voal_genealogia_biuro_rodzina_lublin

Poszukiwanie przodków może być ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu. Poznanie rodzinnej historii, uzyskanie informacji o przodkach i ich życiu, a także stworzenie drzewa genealogicznego sprawia wiele frajdy, jednak dotarcie do niektórych źródeł może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe. W takim przypadku poszukiwanie genealogiczne można powierzyć firmie z doświadczeniem. Czy warto skorzystać z poszukiwania genealogicznego na zlecenie?

Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne?

Jeśli Twoją pasją jest historia i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o życiu swoich przodków i ich pochodzeniu, warto stworzyć drzewo genealogiczne i poszukać informacji w różnego rodzaju archiwach. Zanim do tego przystąpisz, odwiedź starszych członków rodziny i zapytaj o istniejące dokumenty, korespondencję, fotografie, które mogą znacznie pomóc w ustaleniu powiązań rodzinnych.

Poszukiwania przodków warto zacząć od siebie i posiadanych rodzinnych pamiątek. Ciekawe informacje i ślady po przodkach znaleźć można choćby w przechowywanej dokumentacji – legitymacjach, dowodach osobistych, aktach notarialnych, a także na pocztówkach, w listach, kronikach i pamiętnikach z dzieciństwa. Wiele cennych źródeł informacji genealogicznych często zalega na strychach bądź w piwnicach.

Na podstawie znalezionych pamiątek i dokumentów warto sporządzić pierwsze notatki na temat członków rodziny. Informacje o datach i miejscach chrztu, ślubu czy śmierci na pewno okażą się przydatne w ustaleniu kolejnych powiązań. Zarówno instytucje cywilne, jak i parafie przechowują archiwalne dane, będące nieocenionym źródłem informacji. W archiwach można zweryfikować uzyskane dotychczas informacje od członków rodziny, z internetu czy rodzinnych pamiątek, a także dowiedzieć się wielu nowych rzeczy i odkryć kolejne powiązania. Wystarczy znać np. datę i miejsce chrztu pradziadka, aby w archiwum kościelnym odszukać aktu chrztu i dowiedzieć się, jak mieli na imię rodzice pradziadka, a później łatwo poznać już nazwisko rodowe praprababci.

Gdzie szukać informacji o przodkach?

Punktem wyjściowym budowy drzewa genealogicznego są informacje uzyskane od rodziny oraz dane pochodzące z pamiątek. Na ich podstawie można przystąpić do dalszych poszukiwań, a te z kolei trzeba prowadzić w archiwach państwowych oraz wyznaniowych. Zarówno parafie rzymskokatolickie, jak i gminy żydowskie i kościoły protestanckie to miejsca, w których znaleźć można wiele interesujących faktów.

Lokalne urzędy stanu cywilnego przechowują dokumenty przez prawie 100 lat, następnie przekazywane są one do Archiwum Państwowego. W bazie Archiwum Państwowego PRADZIAD można dowiedzieć się, w którym oddziale znajdują się interesujące Cię dokumenty.

Nieco inaczej wygląda kwestia archiwów kościelnych. Proboszczowie powinni przekazywać zgromadzone dokumenty do archiwów diecezjalnych, niestety z księgami z wcześniejszych stuleci może być problem. Szczególne komplikacje mogą wystąpić na terenach, które kilkukrotnie zmieniały przynależność diecezjalną. W takim przypadku najlepiej udać się lub zadzwonić do konkretnej parafii i dowiedzieć się nieco więcej na temat archiwów od proboszcza lub księży w niej pracujących.

Poszukiwania genealogiczne a tłumaczenia dokumentów historycznych

Choć poszukiwanie przodków może być ciekawym sposobem spędzania czasu, warto mieć na uwadze, że nie zawsze wertowanie dokumentów historycznych przyniesie określone skutki. Księgi z aktami urodzin, chrztów i zgonów często prowadzone były po łacinie, a w zależności od regionu również w języku niemieckim lub rosyjskim. W dokumentach prowadzonych w języku niemieckim z XVIII czy XIX w. spotkać można pismo gotyckie, które bywa kłopotliwe w rozszyfrowaniu nawet dla Niemców. Tego rodzaju zapisy często pojawiają się w archiwach choćby na terenie Śląska.

Większość wpisów znajdujących się w księgach kościelnych pochodzących z ubiegłych stuleci wykonano w języku łacińskim. Decydując się na poszukiwania przodków w archiwach, warto znać choćby podstawy łaciny. Tłumaczenia tych dokumentów można zlecić również innym podmiotom.

Dlaczego warto zlecić poszukiwanie przodków firmie z doświadczeniem?

Osoby poszukujące przodków i tworzące drzewa genealogiczne często napotykają różnego rodzaju problemy z odnalezieniem informacji w archiwach. Zdarza się, że podczas wojen przodkowie zmieniali imiona i nazwiska, a wcześniej gromadzone dokumenty uległy zniszczeniu. Problemem może być też uzyskanie informacji z ksiąg metrykalnych dużych parafii, do których należało np. kilkanaście tysięcy osób, a także wspomniane wyżej tłumaczenie dokumentów historycznych. Czy w takiej sytuacji przerwać poszukiwania? Decyzję w tej kwestii należy podjąć indywidualnie, warto jednak zdawać sobie sprawę, iż funkcjonują firmy, które odpłatnie zajmują się poszukiwaniem przodków. Zatrudniają one osoby, które od lat zajmują się pozyskiwaniem informacji z archiwów. Aby poszukiwanie genealogiczne było skuteczne, warto dostarczyć firmie wszelkie już znalezione dane i określić, jak odległe czasy Cię interesują.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest