Dlaczego warto zatrudnić pracownika zza granicy?

praca_voal_lublin_firma

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej znaczna część specjalistów znalazła zatrudnienie za granicą. Spowodowało to deficyt wykwalifikowanych pracowników w polskich firmach. Dziś przedsiębiorcy z Polski coraz chętniej zatrudniają specjalistów zza wschodniej granicy. Dlaczego warto zatrudnić cudzoziemca i jak znaleźć wykwalifikowanego pracownika za granicą?

Jak znaleźć pracownika za wschodnią granicą?

Pracownicy z Ukrainy, Białorusi czy Federacji Rosyjskiej coraz częściej znajdują się w kręgu zainteresowań polskich przedsiębiorców. Deficyt specjalistów spowodowany ich emigracją wymusza poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników w innych częściach Europy czy nawet poza nią. Zatrudnienie obcokrajowca z państw członkowskich UE, EOG czy Konfederacji Szwajcarskiej różni się od procesu zatrudnienia pracownika z pozostałych krajów. Chcąc powierzyć pracę cudzoziemcowi z Ukrainy, Mołdawii czy Białorusi, pracodawca musi uzyskać dla niego pozwolenie na pracę, a następnie podpisać umowę zgodną z zapisami zawartymi w zezwoleniu. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy o pracę czy starania się o zezwolenie na pracę, trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę.

Obcokrajowca o pożądanych kwalifikacjach można szukać samodzielnie lub zlecić to zadanie agencji pracy specjalizującej się w pozyskiwaniu pracowników za wschodnią granicą. Zastanawiasz się, czy lepiej skorzystać z usług firmy rekrutacyjnej, czy samodzielnie poszukiwać cudzoziemca do pracy w Twojej firmie? Jeśli dysponujesz odpowiednią ilością czasu, bądź pracownikami, którzy zajmują się rekrutacją na co dzień, możesz skorzystać z „własnych zasobów”. Poszukiwanie pracowników – czy to na lokalnym rynku, czy za granicą wymaga nie tylko poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, ale także umiejętności przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz konieczności weryfikacji kwalifikacji kandydatów.

Powierzenie poszukiwania pracowników zza granicy agencji zatrudnienia daje gwarancję indywidualnego podejścia i wyłonienia najlepszych specjalistów w swojej branży. Agencja pracy sprawdzi kwalifikacje i umiejętności kandydatów na dane stanowisko w Twojej firmie i wyłoni najlepszych, a Ty sam zdecydujesz, którego pracownika chcesz zatrudnić. Firmy specjalizujące się w poszukiwaniu obcokrajowców do pracy w Polsce doskonale znają zagraniczne rynki i wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do wykwalifikowanych kandydatów.

Dlaczego warto zatrudnić pracownika zza granicy?

Odpływ polskich specjalistów wymusił na przedsiębiorcach poszukiwanie pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach w różnych częściach świata. Pracownicy z Ukrainy czy Białorusi chętnie podejmują zatrudnienie w Polsce, a ich kompetencje pozwalają przedsiębiorcom utrzymać stabilność w firmie.

Obcokrajowcy zza wschodniej granicy to specjaliści, którzy chętnie pracują w przemyśle, edukacji, usługach informatycznych czy służbie zdrowia. To gałęzie gospodarki, w których brakuje polskich pracowników, gdyż Ci z łatwością znajdują zatrudnienie w innych krajach Unii Europejskiej, często za lepszą stawkę. Pracownicy zza wschodniej granicy uzupełniają niedobory kadrowe i podejmują pracę, przyczyniając się tym samym do utrzymania stabilności firmy. Wielu przedsiębiorców chwali cudzoziemców za sumienność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych. Co więcej, pracownicy z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi czy Bliskiego Wschodu decydują się na podjęcie pracy w Polsce na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach finansowych. Cudzoziemcy nie stawiają wysokich wymagań, jeśli chodzi o wynagrodzenie i godzą się pracować za niższą stawkę niż rodzimy specjaliści, którzy w poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia wyjeżdżają za zachodnią granicę.

Zatrudnienie obcokrajowca – jakie formalności?

Obcokrajowiec spoza państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej może podjąć zatrudnienie w Polsce, jeśli posiada dokument uprawniający go do przebywania na teranie RP, w większości przypadków konieczne jest również uzyskanie zezwolenia na pracę.

Pracę w Polsce bez wspomnianego zezwolenia podjąć mogą jedynie cudzoziemcy spoza UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, obcokrajowcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, studenci spoza UE, którzy studiują na studiach stacjonarnych w Polsce na podstawie wizy, obcokrajowcy posiadają ważną Kartę Polaka, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach lub w instytucjach naukowych i badawczych, a także cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem RP lub obcokrajowcem posiadającym status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Istnieje również możliwość zatrudnienia obcokrajowca na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w trybie uproszczonym, a więc na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Z tej możliwości mogą skorzystać obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Republiki Armenii.

W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę. O wspomniane pozwolenie musi starać się pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie na pracę można otrzymać po wcześniejszym przeprowadzeniu testu rynku pracy i uzyskaniu oświadczenia o braku lokalnych pracowników spełniających wymagania na określone stanowisko. Następnie pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, a gdy go uzyska, podpisuje z zainteresowanym obcokrajowcem umowę o pracę.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest