Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – Jak bardzo różni się opodatkowanie dochodów ? Którą formę prowadzenia działalności wybrać?

firma_działalność_lublin_voal_biuro

Bez względu na to w jakiej branży będzie działać Twoja przyszła firma pewne jest, że będziesz musiał od wygenerowanych przychodów zapłacić podatek dochodowy.  Zakładając firmę warto więc zapoznać się z podstawowymi zasadami opodatkowania przedsiębiorców. Kolejnym krokiem, który pozwoli zaoszczędzić środki finansowe w przyszłości jest przeanalizowanie wad i zalet poszczególnych form prowadzenia działalności. W razie wątpliwości zachęcamy udać się do specjalistycznego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, który pomoże wybrać odpowiednią formę działalności.

Najwięcej przedsiębiorców rozpoczynających przygodę z własnym biznesem wybiera jednoosobowe działalności gospodarcze bądź spółki z o.o. Są to dwie najprostsze formy prowadzenia działalności jednak znacząco różnią się w opodatkowaniu dochodów.

W jednoosobowej działalności właściciel nigdy nie jest traktowany jak pracownik, nie otrzymuje stałego wynagrodzenia etatowego. Jego zyskiem są zyski uzyskane z działalności od razu. Co ważne nie musi się  rozliczać z pobrania gotówki z konta firmowego. Płaci więc jeden podatek od uzyskanych dochodów (przychody pomniejszone o koszty). Procentowa wartość tego podatku zależy od wybrania formy opodatkowania. Jednoosobowa działalność gospodarcza daje nam tu cztery możliwości, a podatnik zobowiązany jest do wyboru jednej z nich:

  • Zasady ogólne – skala podatkowa 18% do 85 528 zł dochodu oraz 32% po przekroczeniu tej wartości
  • Zasady ogólne – podatek liniowy 19% stała wartość bez względu na osiągnięty dochód
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 2 do 20% w zależności od rodzaju wykonywanej działalności
  • Karta podatkowa – stawka określona kwotowo przez Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego
  • W spółce z o.o. właściciel nie może bezpośrednio korzystać od razu z zysków na koncie spółki. Dochody spółki czyli przychody pomniejszone o koszty są opodatkowane CIT np. 15% (jeżeli spełnione są warunki). Chcąc natomiast wypłacić sobie pieniądze musi być w spółce zatrudniony jako pracownik – wówczas otrzymując wypłatę odprowadza od niej 18%/32% (wg skali) lub może wypłacić sobie jako wspólnikowi dywidendę, która będzie opodatkowana 19% stawką podatku ryczałtowego. Zatem bez względu na to jaki wariant wybierze właściciel podatek płacony jest dwa razy – raz od spółki i raz od pobranej ze spółki wypłaty.

    Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z o.o. objawiają się również w formie samego procesu rejestracji jak i prowadzenia księgowości. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga nieodpłatnej rejestracji w urzędzie miasta lub gminy CEIDG-1. W przypadku spółki z o.o. rejestracja dokonywana jest w KRS. Jej koszt w formie tradycyjnej wynosi 600 zł  (z wpisem obowiązkowym do MSiG) a w formie elektronicznej 350 zł (z wpisem obowiązkowym do MSiG). Zmiany aktualizacyjne wpisów w CEIDG są nieodpłatne a w KRS będą płatne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest