DOTACJE

Dotacje na otworzenie firmy

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy uzyskiwaniu dotacji na uruchomienie Twojego biznesu! Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu profesjonalnych wniosków o dotacje, dopasowanych do Twoich potrzeb i celów. Nasz doświadczony zespół ekspertów pomoże Ci zidentyfikować dostępne programy dotacyjne i przygotować kompleksową dokumentację, która zwiększy Twoje szanse na sukces.

Poznaj pełne korzyści

Oszczędność czasu i zasobów

Oszczędność czasu i zasobów

Pozyskiwanie dotacji może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Korzystając z usług kompleksowego wsparcia, będziesz mieć do dyspozycji specjalistów, którzy zajmą się całym procesem uzyskania dotacji.

usługi księgowe

Usługi księgowe

Dodatkowo tylko teraz po skorzystaniu z usługi możesz otrzymać księgowość dla Twojej przyszłej firmy za 1 zł/netto do 3 miesięcy. To bonusowa korzyść dla biznesu!

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo

Usługa kompleksowego wsparcia oferuje profesjonalne doradztwo. Będziesz mieć dostęp do ekspertów, którzy pomogą Ci w podjęciu ważnych decyzji i zoptymalizowaniu wykorzystania dotacji dla maksymalnego efektu.

Dostęp do wiedzy i zasobów

Dostęp do wiedzy i zasobów

Dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze dostępne dla Ciebie możliwości finansowe i zasoby, które będą najbardziej odpowiadały Twoim potrzebom i celom.

zwiększenie szans na dotację

Zwiększenie szans na dotację

Doświadczeni eksperci w zakresie dotacji zapewnią Ci wiedzę i know-how dotyczące pozyskiwania dotacji. Dzięki temu zwiększysz szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku i otrzymanie dofinansowania.

Monitorowanie postępu projektu

Monitorowanie postępu projektu

Usługa kompleksowego wsparcia obejmuje również monitorowanie postępu realizacji projektu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystko jest w należytym porządku i projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.

Jak wygląda ten proces?

Wysłanie zgłoszenia

Kontaktujesz się z nami telefonicznie lub wysyłasz formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Konsultacja i analiza

W ramach konsultacji zostaną omówione cele firmy, rodzaj dotacji, które są poszukiwane, oraz ocena szans na ich uzyskanie.

Planowanie i przygotowanie dokumentacji

Wspólnie ustalimy i przygotujemy niezbędne dokumenty oraz informacje wymagane do złożenia wniosku o dotację.

Monitorowanie i dostosowanie

Po złożeniu wniosku o dotację dla Twojej firmy, po uzgodnieniu możemy monitorować postęp i status wniosku.

Ocena i decyzja

Po złożeniu wniosku instytucja udzielająca dotacji przeprowadza ocenę i analizę wniosku.

Skontaktuj się z nami!

Częste pytania odnośnie dotacji

Szczegółowa lista wymogów najczęściej dyktowana jest przez regulamin wewnętrzny Urzędu. jednak z reguły do kryteriów zalicza się:
➔ Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, absolwenta centrum integracji społecznej lub absolwenta klubu integracji społecznej.
➔ Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, w sytuacji gdy stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
➔ Wykonywanie zadań opiekuna osoby niepełnosprawnej, jednocześnie nie pozostając w zatrudnieniu i nie wykonując innej pracy zarobkowej.

Poza informacjami o kryteriach, które muszą zostać spełnione przez potencjalnego wnioskodawcę, urzędy wyraźnie zaznaczają kwestie, które stanowią wykluczenia.

Wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej można składać od razu po rejestracji jako bezroboty oraz pod warunkiem – trwania naboru wniosków o dotację.

W ramach dotacji można zakupić między innymi: środki trwałe, urządzenia, maszyny, towar, usługi i materiały reklamowe, można pokryć koszty konsultacji, doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Aby uniknąć konieczności zwrotu dotacji działalność musi być prowadzona minimum 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Zwrot dotacji następuje w przypadku braku realizacji postanowień umowy np. z powodu:
➔ przerwania prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych 12 miesiącach od jej rozpoczęcia lub jej zawieszenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy (do okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności nie zalicza się okresu jej zawieszenia),
➔ podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę,
➔ nierozliczenia się w terminie wskazanym w umowie ze środków z dotacji tj. niedostarczenia faktur rachunków, potwierdzeń przelewów,
➔ nieopłacania wymaganych składek ZUS,
➔ zakupienia z dotacji sprzętów, urządzeń niezgodnych ze specyfikacją zakupów wskazanych we wniosku,
➔ niedostarczenia po 13 miesiącach oświadczeń dot. podatku VAT, oraz oświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.