Czym jest usługa adres do korespondencji dla osób prywatnych?

adres_biuro_korespondencja_lublin_voal

Dużo podróżujesz? Wypełniasz swoje obowiązki służbowe w różnych częściach świata i często nie ma Cię w domu? A może planujesz dłuższy wyjazd za granicę do znajomych? Jeśli na któreś z wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco, warto, abyś zastanowił się nad skorzystaniem z usługi adres do korespondencji dla osób prywatnych. Na czym ona polega i dlaczego warto z niej skorzystać?

Czym jest usługa adres do korespondencji dla osób prywatnych?

W ramach usługi wirtualnego biura osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zarejestrować firmę pod prestiżowym adresem i korzystać z niego nie tylko w celach marketingowych, ale również do korespondencji. W zależności od firmy oferującej usługę wirtualnego biura listy doręczone na jej adres mogą być jedynie przechowywane lub otwierane, skanowane i przesyłane elektronicznie do przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie wygodne, dzięki któremu osoba prowadząca działalność nie musi być obecna w siedzibie swojej firmy, aby odebrać ważną przesyłkę.

O ile usługa wirtualnego biura jest powszechnie znana, o tyle niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż z podobnej możliwości mogą korzystać również osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej. To właśnie do nich skierowana jest nowa usługa tzw. adres do korespondencji dla osób prywatnych. Każdy, kto zdecyduje się na skorzystanie z tej opcji, otrzyma pewny adres, którego może używać do doręczeń zarówno korespondencji prywatnej, przesyłek, jak i listów urzędowych. W ramach świadczonej usługi listy odbierane są regularnie każdego dnia, nie ma więc obawy, że ważna przesyłka wróci z powrotem do nadawcy, a listonosz pozostawi awizo do listu z sądu, banku lub urzędu.

Usługa adres do korespondencji dla osób prywatnych może obejmować jedynie odbieranie listów i powiadomienia e-mail o nadejściu korespondencji, usługę polegającą na otwieraniu i skanowaniu poczty lub dodatkowo przesyłanie otrzymanej korespondencji na wskazany adres. Firmy świadczące usługi adresu do korespondencji zazwyczaj oferują kilka pakietów, z których klient może wybrać ten najbardziej odpowiadający jego potrzebom.

Dla kogo usługa adres do korespondencji dla osób prywatnych?

Z adresu do korespondencji dla osób prywatnych może skorzystać każdy. Jest to usługa dedykowana osobom, które nie mogą lub nie chcą podawać adresu zamieszkania czy zameldowania  do korespondencji urzędowej lub prywatnej. Możliwość skorzystania z innego adresu do doręczeń jest przede wszystkim wygodna dla pracowników, którzy często wyjeżdżają w delegacje, osób, które swoje obowiązki zawodowe pełnią w różnych częściach Polski, a także miłośników podróży. W ramach usługi adres do korespondencji zyskuje się nie tylko miejsce do doręczeń, ale także możliwość monitorowania listów poprzez dodatkowe funkcje np. otwierania, skanowania i przesyłania korespondencji poprzez e-mail. Większość firm świadczących tego typu usługi oferuje przechowywanie odebranych przesyłek nawet przez kilka czy kilkanaście miesięcy (kwestie te uregulowane są dokładnie w umowie).

Kiedy i dlaczego należy ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Aby możliwe było odbieranie korespondencji w ramach usługi adres dla osób prywatnych, konieczne jest podpisanie pełnomocnictwa do doręczeń. Warto zdawać sobie sprawę, iż brak tego rodzaju dokumentu może skutkować nie tylko niedostarczeniem listu z urzędu czy sądu i pozostawieniem awizo, ale również (po określonym czasie) uznaniem, iż pismo zostało dostarczone. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w przypadku osób na stałe zamieszkujących za granicą, pisma sądowe pozostawiane są w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Oznacza to, że dane pismo zostaje uznane za doręczone i rozpoczyna się bieg terminów procesowych.

Pełnomocnika do doręczeń należy ustanowić zawsze, gdy wyjeżdża się na dłuższy czas poza miejsce wskazane jako adres do korespondencji. Osoba ustanowiona pełnomocnikiem do doręczeń może jedynie odbierać pisma w imieniu strony, nie może jednak reprezentować jej w postępowaniu ani też podpisywać pism w jej imieniu. Pełnomocnikiem do doręczeń może być dowolna osoba, nie musi być to adwokat czy radca prawny.

Podpisując pełnomocnictwo do doręczeń w ramach usługi adres do korespondencji dla osób prywatnych, można mieć pewność, iż wszelka korespondencja zostanie odebrana przez pracowników firmy świadczącej usługę, a w zależności od wykupionego pakietu może zostać otwarta, przeskanowana i przesłana do zainteresowanego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest