Wirtualne biuro a obowiązek wpisu do rejestru

urlop okolicznościowy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów powinni uzyskać stosowny wpis do rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Obowiązek ten wynika z nowelizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która kwalifikuje taką działalność jako regulowaną. W związku z tym, że wirtualne biura na ogół kwalifikują się pod ten rodzaj działalności, zostaną na nie nałożone nowe obowiązki. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czy każde wirtualne biuro ma obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Zapraszamy do lektury.

Usługi świadczone przez biura wirtualne

Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej, wirtualne biura zagościły na dobre w rzeczywistości gospodarczej. Wiele rozwijających się firm nie potrzebuje bowiem fizycznej siedziby, aby efektywnie się rozwijać. Obowiązujące przepisy prawa jednak wymagają, aby posiadać adres konieczny do korespondencji, a w przypadku spółek – również siedzibę.

Rozwiązaniem owych problemów okazują się właśnie wirtualne biura. W ramach świadczonych usług zajmują się one nie tylko udostępnianiem adresu, koniecznego do rejestracji firmy, ale również outsourcingiem innych usług biurowych. W dzisiejszym wpisie jednak istotna okazuje się właśnie ta jedna, wskazana wcześniej, kwestia – udostępnianie swojego adresu innym podmiotom.

Nowy rejestr dla działalności na rzecz spółek lub trustów

Od 31 października 2020 roku obowiązują nowe rejestry dla działalności regulowanych. Pierwszy z nich dotyczy działalności w zakresie walut wirtualnych. Drugi natomiast – który interesuje nas w dzisiejszym wpisie – dotyczy tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów. Na czym polega ona w praktyce?

Jest to przede wszystkim świadczenie usług polegających na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Wirtualne biuro a obowiązek wpisu do rejestru

Z uwagi na powyższe należy uznać, że większość biur wirtualnych będzie podlegać obowiązkowi rejestracji. Swoją działalność opierają one bowiem na możliwości zapewnienia siedziby, adresu firmowego czy adresu do korespondencji swoim Klientom.

Wirtualne biuro a obowiązek wpisu. Podsumowanie

Na zakończenie podkreślamy, aby świadomie wybierać wirtualne biuro, z którego usług chcemy skorzystać. Obowiązek uzyskania wpisu co prawda należy spełnić do 30 kwietnia 2022 roku, jednak warto mieć to na uwadze już wcześniej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest