prowadzenie księgowości

Zapewniamy fachową i profesjonalną obsługę księgową Twojej firmy. Wspieramy we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem księgowości Twojej firmy. Nie musisz znać wszystkich przepisów prawa, w tym obowiązków nakładanych przez ustawodawcę.

Zapewnimy Tobie:

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie ryczałtu
 • prowadzenie bieżących ewidencji operacji księgowych
 • rozliczanie CIT, PIT
 • deklaracje VAT, JPK
 • rozliczenia z urzędami skarbowymi, GUS
 • prowadzenie zestawień środków trwałych, amortyzacje
 • sporządzimy bilanse, rachunki wyników, zestawienia
 • sporządzimy sprawozdania finansowe
 • przygotujemy niezbędne zestawienia, jakie będą pomocne w zarządzaniu firmą i ustalaniu dalszej jej strategii

cennik na Usługi księgowe - spółka

*podane ceny są w wartościach netto