Konkurencja – jak z nią współpracować?

konkurencja_voal_sukces_firma

Konkurencja – proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

Współpraca z konkurencją? Na pierwszy rzut oka wygląda jak kiepski żart. Lecz taka współpraca jest nie tylko możliwa, ale i bardzo opłacalna. Współpraca z konkurencją pozwoli zbudować lepszy wizerunek firmy tj. najważniejszą rzeczą jest zwiększenie liczby odbiorców, by jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej firmie.

W biznesie stosuje się całkiem sporo form współpracy z innymi firmami. Jedna z najbardziej skuteczną formą jest wzajemna rekomendacja firm. Taka metoda sprawdza się zarówno we współpracy pomiędzy firmami z różnych branż, jak i przy współpracy firm z tej samej branży.

Kolejną formą współpracy między firmami są organizacje i stowarzyszenia branżowe. Może to być korzystne ze względu na to, że zrzeszone firmy mogą łatwiej realizować wspólne inicjatywy na rzecz danej branży czy też walczyć o uchwalenie prawa korzystniejszego dla tej branży. Również członkowie mają możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy w tej dziedzinie.

Bardziej zorganizowaną formą współpracy pomiędzy konkurencjami jest koopetycja, czyli jednoczesna współpraca i rywalizacja pomiędzy konkurentami. Polega na tym, że rywalizujące firmy w pewnym zakresie podejmują ze sobą współpracę i wzajemnie korzystają ze swoich zasobów. Idealnym przykładem jest Philips i Zelmer, są konkurentami, ale jednocześnie współpracują ze sobą przy produkcji maszynek do mięsa.

Inną formą współpracy pomiędzy konkurującymi firmami są klastry, czyli geograficzna koncentracja firm, z tych samych lub podobnych branż.

Współpraca z konkurentami biznesowymi może przynieść firmie realne korzyści. Więc, warto pomyśleć o przyszłości własnej firmy i dla większego bezpieczeństwa wszystkich współpracujących firm podpisać umowę, która określa szczegółowe zasady współpracy oraz czas jej trwania.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest