Ubezpieczenia

Codziennie uczestniczymy w ruchu drogowym, jeździmy samochodem do pracy, na zakupy, wycieczki i itp. Poruszając się po mieście i poza nim, odpоwiаdamy za bezpieczeństwo nie tylko siebie i naszych pojazdów, ale także jesteśmy odpowiedzialni za innych uczestników ruchu.

Na każdym właścicielu samochodu ciąży obowiązek obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w skrócie nazywane OC.
OC jest to ubezpieczenie majątkowe na mocy, którego, w przypadku wyrządzenia przez nas szkody na rzecz osób trzecich ubezpieczyciel pokryje poniesione przez poszkodowanego koszty.

Po co jest potrzebne ubezpieczenie OC naszego pojazdu i co nam grozi nie mając go?

Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mamy gwarancję, że nasz ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty w razie wypadku lub kolizji drogowej powstałej z naszej winy. Jeżeli nie mamy ważnego ubezpieczenia, to koszty naprawy samochodu i leczenia osoby poszkodowanej poniesiemy z własnej kieszeni.

W przypadku, kiedy zapomnieliśmy kupić nowe OC, grozi nam kara grzywny, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Warto mieć na uwadze, że co roku wysokość grzywny rośnie. 

Dlatego proponujemy Państwu nasze usługi. Przygotujemy dokumenty dla OC, dobierzemy korzystną dla Państwa ofertę ubezpieczenia OC, przypomnimy o nadchodzącym terminie przedłużenia ( lub podpisania nowej ) umowy, opłaty kolejnej składki OC.

Dokumenty potrzebne do ubezpieczenia pojazdu:
  • Dowód rejestracyjny

    W dowodzie są zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat pojazdu, podanie których jest potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wyliczenia składki.

  • Prawo jazdy

    Wysokość składki uzależniona jest od tego, ile lat właściciel pojazdu posiada prawo jazdy.

  • Polisa OC

    Dla zawarcia umowy ubezpieczenia z nowym towarzystwem, niezbędna jest aktualna polisa OC. W taki sposób możemy udokumentować posiadane zniżki, jakie otrzymaliśmy u poprzedniego ubezpieczyciela. W przypadku kontynuowania umowy, polisa OC jest zbędna.