Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe?

translate_voal

Z tłumaczeń powszechnie korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Przekładom podlegają instrukcje obsługi, treść stron internetowych, ogłoszenia oraz elementy marketingowe np. foldery produktowe. W tych przypadkach wystarczy wykonanie zwykłego tłumaczenia. Jeśli dysponujemy dokumentami w obcym języku, które mają zaistnieć w krajowym obrocie prawnym, niezbędne będą tłumaczenia poświadczone. Tej usłudze podlegają przede wszystkim dokumenty związane z obrotem gospodarczym: umowy, faktury, kontrakty międzynarodowe oraz porozumienia. Tłumacz przysięgły musi przełożyć również wszelkie pisma sądowe, akty notarialne, dokumentację medyczną, a także wyniki badań.

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Odpowiadając na pytanie, co to są tłumaczenia przysięgłe, należy odnieść się do oficjalnego rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W wykazie tym ujęte są osoby, które pozytywnie zdały państwowy egzamin oraz mają prawo do posługiwania się pieczęcią urzędową, służącą do uwierzytelniania przekładanych dokumentów.
Warto pamiętać, iż najczęściej poświadczane są tłumaczenia pisemne. Na dokumencie stanowiącym przekład umieszczana jest pieczęć tłumacza, jego dane osobowe, a także własnoręczny podpis. Każde zlecenie posiada swój unikatowy numer i rejestrowane jest w specjalnie do tego celu przeznaczonych ewidencjach (repertoriach). Dzięki pieczęci i podpisowi tłumacza przysięgłego dokumenty nabierają mocy prawnej i muszą być respektowane przez wszystkie urzędy państwowe.

Kiedy potrzeba tłumaczeń przysięgłych?

Zastanawiając się, kiedy potrzeba tłumaczeń przysięgłych, warto zwrócić uwagę na rodzaj dokumentu, który chcemy przełożyć oraz jego planowane przeznaczenie. Z pewnością z tego rodzaju usług będziemy musieli skorzystać rejestrując sprowadzony samochód, podejmując leczenie w klinice poza granicami kraju, podpisując międzynarodową umowę czy chcąc zawrzeć związek małżeński z obywatelem innego państwa. Poświadczenia wymagają także tłumaczenia sądowe, czyli wszelkie dokumenty, które mają zostać uznane za dowód w toczącej się sprawie.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który dokona dokładnego przekładu, uwierzytelni dokumenty i poświadczy, iż tłumaczenie jest wierne i w pełni odpowiada treści oryginału.
Korzystając z usług tłumacza, powinniśmy w pierwszej kolejności ocenić, czy wystarczy nam przekład zwykły, czy też niezbędne będzie jego poświadczenie. Od tego zależy bowiem możliwość posługiwania się konkretnymi dokumentami i tym samym dokonanie na ich podstawie określonych czynności prawnych np. podpisanie umowy kupna-sprzedaży czy zawarcie związku małżeńskiego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest